Tag udfordringerne i opløbet med et revisorabonnement

Virksomheder møder alskens udfordringer – eller ”muligheder” alt efter perspektiv – hvor der akut kan opstå behov for hjælp fra revisor. Har din virksomhed lokaler i Aarhus, skal du ikke lede længe efter hjælp i nærområdet, for du har flere revisorer i byen at se på. For iværksættere er det netop rart med en revisor i Aarhus, der kender byen, men nærheden kan alle virksomheder sætte pris på.

Fleksibilitet ved valg af revisorabonnement

Med fordel kan du tegne revisor- eller strategiabonnement tidligt, så du ikke skal til at lede efter råd ved en ny udfordrings indtræden. Revisorabonnementer kan antage forskellige former, hvor du på et meget simpelt niveau får lige præcist den hjælp, du absolut skal have for at leve op til juridiske krav. Her taler vi behovet for revisorpåtegninger på årsregnskaber og en fuldt korrekt selvangivelse.

Få årligt regnskabsmøde med revisor

Andre ydelser, et revisorabonnement evt. kan indeholde, tæller indberetning af moms og hjælp til frivillig indbetaling af restskat, så din virksomhed slipper billigst muligt i forhold til renter. Årlige regnskabsmøder kan også komme på tale, så du kan drøfte dine usikkerheder med en kyndig inden for bogholderi. Bogføringen kan du selvfølgelig også få foretaget af revisorer og slippe for det selv.

Derfor skal du have strategiabonnement

Hvad så med strategiabonnementerne? Her kan du få hjælp til at udarbejde strategiplanen eller din forretningsplan på et mere overordnet niveau. Kvartalsvis opfølgning på strategiplanen kan også komme på tale ved visse abonnementer, så du bliver fortrolig med, hvor godt din virksomhed formår at eksekvere på ambitionerne. Ofte kan strategiabonnementer fås med tilkøb af fx ledelsesstøtte.

Tegn abonnement på revisor i Aarhus tidligt

Tegn abonnement hos en revisor tidligt, så du løbende bliver gjort obs på muligheder og trusler, din virksomhed står over for. Frem for at gå med bogføring og strategi alene, er eksterne øjne at hente.