Sådan forbedrer du dine kompetencer på dit job

Du lærer noget nyt hele tiden, og du bliver hele tiden bedre til alt, du gør og bruger tid på. Når du går på arbejde hver dag, så er der også noget fedt over at blive bedre og forbedre dine kompetencer. Men hvordan gør du egentlig det?

Tag en ekstra uddannelse eller kursus

Du har måske allerede en uddannelse, men det betyder ikke, at du ikke kan tage en mere. Nogle gange ender du i en stilling, som måske ikke har ret meget med din oprindelige uddannelse at gøre, men som til gengæld interesserer dig mere. Derfor er det altid en mulighed at tage en ekstra uddannelse eller et kursus.

Hvis du f.eks. arbejder i en transportvirksomhed og ønsker at udvide dine kompetencer, så er det f.eks. en mulighed at tage en speditør uddannelse. Du kan altid spørge din leder, om der er nogen uddannelse eller kursus, der er oplagt at begynde på for dit vedkommende. Det er en god måde at blive endnu klogere på.

Spørg altid om hjælp og råd

Det er aldrig nogen dum idé at spørge om hjælp og råd hos dine kollegaer, ledere el.lign. Det giver dig nemlig blot endnu mere viden og erfaring. Du ved helt sikkert noget, som nogle af dine kollegaer ikke ved og omvendt. Derfor kommer der rigtig meget godt ud af at spørge om hjælp på kryds og tværs.

Sig ja til nye opgaver

Hvis du altid laver noget af det, du er allerbedst til, så udfordrer du ikke dig selv. Derfor er det en gang imellem en god idé at lave noget, som du ikke er så god til. På den måde lærer du noget helt nyt. Det er kun, når du udfordrer dig selv, at du rykker dig fagligt. Spørg f.eks. din leder om han eller hun har nogle nye arbejdsopgaver til dig.