Med sorgen som arbejdsplads

Ligesom livet er døden en sikkert tilstedeværende bestanddel af alle menneskers liv. Døden er for rigtig mange et skræmmende og ukendt punktum for livet, og det kan være vanskeligt at forholde sig til sorgen og alle de praktiske gøremål der opstår i forbindelse med et dødsfald. En hel erhvervsgruppe har valgt at arbejde i spændingsfeltet mellem livet og døden, og hver dag møde døden og sorgen som en naturlig del af deres arbejdsliv. Det er selvsagt bedemandsgerningen, der her er tale om, og denne spiller en stor og vigtig rolle både for det enkelte menneske men også i en bredere samfundsmæssig forstand. En bedemand varetager nemlig en lang række funktioner af både mellemmenneskelig og administrativ karakter, der er af stor betydning, når et dødsfald indtræffer.

Jobbet som bedemand udgør for mange et meningsfuldt arbejde, hvor empati og assistance spiller en betydelig og værdifuld rolle både for den der giver, som den der modtager. 

Empati og praktik 

Bedemandens arbejdsområder er mangefacetterede og kan antage både praktisk og omsorgsfuld karakter. Det er derfor en fordel at have gode sociale kompetencer ligesom flair for detaljer og administrative opgaver er vigtige egenskaber, hvis man bestrider jobbet som bedemand. Jobbet kræver, at man kan gebærde sig omsorgsfuldt og empatisk, da man på daglig basis møder mange følelser, der er altoverskyggende og hårde, men det er naturligvis også vigtigt at kunne holde en professionel distance til den sorg, der uvægerligt bliver en stor del af arbejdsdagen og – livet. 

Udover mødet med de mange store og svære følelser består bedemandens job også af en del praktiske og administrative opgaver, der opstår, når et liv ender. Bedemanden har eksempelvis et tæt samarbejde med andre erhvervsgrupper som præster, blomsterhandlere og restauratører, der alle bidrager til, at den samlede ydelse bliver en tilfredsstillende og fyldestgørende oplevelse. 

Koordinering og planlægning er nøgleelementer i bedemandens arbejde, og der er derfor vigtigt, at denne er dygtig til at danne sig overblik og holde mange bolde i luften på samme tid. 

Den administrative del af forretningen spiller også en stor rolle i bedemandens daglige gøremål. Det er denne, der anmelder myndighederne om det skete dødsfald, ligesom denne også kontakter og forestår koordineringen angående højtideligheden med eventuel præst, kirke og kirkegård. Det er endvidere en del af bedemandens arbejdsopgaver at forstå og formidle de gældende love om pension, skifteret og deslignende anliggender.

Samlet set er bedemandsgerningen et bredt arbejdsområde, hvor man med fordel kan besidde en række forskelligartede personlige og faglige kompetencer for at kunne tilbyde en tryg, kvalificeret og hjælpende hånd i en svær tid.