Læs din nyheder digitalt

Det er de færreste af danskerne, som i dag køber fysiske aviser og magasiner at læse i. Vi holder os hele tiden opdateret omkring de vigtigste nyheder online. Dette kan være internationale, nationale og lokale netaviser eller nyheder på de sociale medier.

Den store fordel ved digitale nyheder er, at de hele tiden bliver opdateret, så man får de nyeste informationer med.

Hold dig opdateret om de lokale nyheder

I dag får vi store nyheder både fra ind- og udland, og bliver ofte præsenteret for ”BREAKING” med store fede blokbogstaver. Men det kan i den grad også anbefales at koncentrere sig om de små lokale nyheder fx gennem netaviser såsom Kalundborg Netavis. Det er nemlig på denne måde vi lærer lokalsamfundet at kende, og bliver klogere omkring lokalpolitik, erhverv og debatten i lokalområdet.

Skriv dine egne nyheder

Ikke nok med at du kan få læst en masse nyheder på netaviserne, så kan du faktisk også give dit helt eget bidrag. Der er nemlig mulighed for at både indsende nyheder og læserbreve.

Husk at skrive til den brede målgruppe, når du skriver dit læserbrev, for at fange flest mulige mennesker. Hvis du endnu ikke har prøvet at forfatte din egen artikel eller læserbrev endnu, så kan et godt tip være at gå tilbage i nogle af de gamle læserbreve og blive inspireret fx i opbygning, skrivestil og lignende.

Nyheder gennem de sociale medier
I dag bruger mange af os ufattelig meget tid på de sociale medier, og derfor bliver det også helt naturligt en nyhedskilde for os. De sociale medier er hurtige til at bringe nyhederne ud, men oftest er det ikke nogen dybdegående nyheder – ja tit er det endda kun overskrifterne, som man scroller igennem.

Det er især den yngre målgruppe, som bruger de sociale medier, som nyhedskilde. Dette gælder både Facebook, Instagram, YouTube og lignende.