Få advokathjælp ved tvangsfjernelse af dit barn

Når man som forældre forestiller sig sin fremtid med ens guldklumper, er tvangsfjernelse bestemt ikke med i ligningen. Langt de fleste forældre påtager sig rollen som deres børns beskyttere og guider igennem livet så godt, som de overhovedet kan. Men i nogle tilfælde vurderer kommunen, at det ikke er tilstrækkeligt, og så kan der være tale om en tvangsfjernelse.

En tvangsfjernelse af et barn betyder, at kommunen har vurderet hjemmet til ikke at kunne være rammerne for et trygt og sundt børneliv. De vælger derfor, at en anbringelse udenfor hjemmet er den rigtige løsning. Hvis det er trods forældrenes ønske om at beholde barnet i eget hjem, så er der tale om en tvangsanbringelse. Det er en vurdering, som man som forældre har lov at anfægte.

Sørg for at være informeret om dine rettigheder

Når man står overfor en tvangsfjernelse eller måske endda er midt i den, så er det en god idé at se sig om efter en advokat med speciale i tvangsfjernelse af børn. Da du har ret til gratis advokathjælp og faktisk også har frit advokatvalg, kan du nemlig selv gå på jagt efter en kompetent en af slagsen, der kan vejlede dig gennem den svære og hårde proces. Hos Tvangsfjernelse.com kan man finde advokater, der kan yde gratis advokathjælp i sager om tvangsfjernelse. Men man kan også få en uforpligtende snak og finde informationer om de forskellige trin, man oftest skal igennem. Det er nemlig en proces i flere trin, når kommunens socialrådgiver indgiver anmodning om tvangsfjernelse. Socialrådgiveren har ikke beføjelser til alene at tage en så stor og omsiggribende beslutning. Hvis man er uenig med socialrådgiveren om en beslutning om en anbringelse udenfor hjemmet, er der tale om en tvangsmæssig anbringelse – eller en tvangsfjernelse, som det oftest bliver kaldt. I de tilfælde overgår sagen fra socialrådgiveren til Børn- og Ungeudvalget, hvor der er en lokal byretsdommer, to politikere og to børnesagkyndige til at tage stilling til sagen. Her har du som forælder mulighed for at blive hørt af udvalget, så din side af sagen også kan blive belyst. Det er her, en advokat med speciale i tvangsfjernelser er god at have med sig.

Få det helt rigtige, menneskelige match

Når man beder om hjælp, er det altid ud fra en lidt sårbar position og specielt ved tvangsfjernelser, hvor man som forælder jo nok undergår en af de ting i livet, der er allerhårdest. Det er derfor enormt vigtigt, at advokathjælp i forbindelse med tvangsfjernelser er af en art, der også tager dine følelser og indre kampe med i ligningen.