Guide til nemt at skifte bank, eller få bedre vilkår i din nuværende

Danske Bank har besluttet, at alle deres små og mellemstore bankkunder (hvilket er rigtig, rigtig mange) skal til at betale abonnement for overhovedet at få lov til at være kunder.

Brug denne guide til let at skifte bank, eller få en bedre aftale med din nuværende bank.

Undersøg andre bankers priser

Brug det uafhængige banksammenligningssite MyBanker.dk til at finde en eller flere banker, der har bedre vilkår end din nuværende.

Kald en spade for en banksælger

“Bankrådgiver” er et meget misvisende ord, for bankmanden/-kvinden arbejder kun for bankens aktionærer. Se ham/hende som en banksælger, der sælger dig en vare du måske, måske ikke, har brug for. Brug ordet banksælger aktivt og hele tiden, da det psykologiske aspekt af at sige ordet højt, kan være med til at højne din bevidsthed om banksælgerens reelle rolle i dette spil.

Bed om tilbud fra de relevante banker

Få et skriftligt tilbud fra de banker, du finder interessante. Brug gerne tid på et personligt måde, hvor I sammen kommer omkring hele din husstands økonomi, og sørg for at få tilbudet på skrift.
Ting at overveje inden møderne:

  1. Har I dyre lån, der kan lægges ind under billigere lån (fx i realkreditlånet)? Fx hurtiglån, forbrugslån, boliglån og lignende.
  2. Kan du tilbyde at alle i husstanden flytter bank sammen? Jo flere bankforretninger i samler hos dem, jo større er potentialet i jer.
  3. Har I lagt et budget? Jo mere detaljeret og gennemført jeres budget, jo mere er bankerne tilbøjelige til at se jer som gode kunder, med dertilhørende lavere risikoprofil.

Jo mere forberedt I er til mødet, jo bedre.

Forsøg også, så vidt det er muligt, at få den nye bank til at betale for omkostningerne ved skiftet, både de omkostninger der kommer fra den nye bank, men også dem, din gamle bank med stor sandsynlighed vil kaste i hovedet på dig.

Pres banken

Du skal hytte dit eget skind. Er du en interessant kunde, vil banken strække sig langt. Husk, at banken i bund og grund er ligeglad med dig, og er principielt ligeglade med din situation, så længe du betaler de penge, du skylder.

Du behøver ikke at skifte

Når du har indhentet skriftlige tilbud andre steder fra, kan du gå ned i din egen bank og forsøge at forhandle dig til en bedre ordning. Fortæl din banksælger, at du overvejer at at skifte pengeinstitut, hvis I ikke kan finde en løsning på problemet – mange banker vil så “pludselig” finde nogle andre, billigere priser, gebyrer og renter frem fra den hemmelige skuffe, hvis du ellers i øvrigt er en interessant (= god) bankkunde.Hvis de ikke vil hjælpe, så skift…

Når du vælger at skifte

Hvis du vælger at skifte, så skal du sørge for:

  1. At din nye bank står for alt det praktiske med overflytningen
  2. At din nye bank dækker alle omkostninger ved overflytningen, både hos dem selv og den gamle bank (se pkt. 3)

Al økonomisk optimering kræver lidt fodarbejde, men langt det meste kan klares en aften foran computeren, samt ved et par møder med den eller de mest interessante banker.

Held og lykke med bankskiftet!

Få flere fif til at skifte bank her: