Fyringsolie forklaret – historie og anvendelse

Fyringsolie forklaret er en artikel om fyringsoliens historie, hvordan det bliver lavet, priserne på fyringsolie og dens anvendelse. Vil du være klogere på fyringsolie så læs med her.

Fyringsolie er flydende råolie med en lav viskositet og bruges til at opvarme boliger over hele verden. Fyringsolie er også kendt som nr. 2 olie. Typisk bliver fyringsolie leveret til dit hjem i tankbiler og opbevares i fyringstanke, der enten ligger i kældre, ved siden af huset eller under jorden. Før 1900 blev de fleste hjem opvarmet ved hjælp af træ. Herefter gik man over til kul som primær energikilde for i 1940’erne at gå over til det vi i dag kender som fyringsolie. I dag har 60 % af de danske husstande fjernvarme, men der er stadig en stor del af de danske husstande der bliver opvarmet af fyringsolie.

Fyringsolie minder meget om dieselolie og består af en blanding af oliebaserede kulbrinter. Fyringsolie bliver skabt igennem en destillationsproces hvor olien adskilles i sine enkelte bestanddele. Destillationen finder sted på olieraffinaderier som en løbende proces. I samme proces bliver der også fremstillet dieselolie, benzin og flybrændstof.

Fyringsolie priser

Fyringsolie handles på flere forskellige markeder og er en udbredt handelsvare. Priserne svinger ofte markant på baggrund af alt lige fra økonomiske nøgletal, regional ustabilitet til spekulationer og vejr. Ligeledes er priserne afhængig af sæsonen. Om vinteren er der derfor ofte en højere pris på fyringsolien på grund af en højere efterspørgsel.

Selvom priserne på fyringsolie og råolie følger sæsontendenser så er deres priser stadig direkte relateret. Fyringsolie er et afledt produkt af råolie og stigninger i priserne på råolie vil naturligvis øge prisen på fyringsolien. Når efterspørgslen på råolie vokser vil prisen på både benzin og fyringsolie derfor ligeledes stige. Hvis du vil følge med i fyringsolie priser kan du gøre det her.

I de seneste år er fyringsoliepriserne steget voldsomt, hvilket har gjort det markant dyre at opvarme sit hus med fyringsolie. Det kan derfor være en god idé at tænke meget over, hvordan man kan spare på varmen og energien i sit hus.

Levering af fyringsolie

Der er mange, der sparer penge og bestiller billig fyringsolie online. Når man har bestilt olien kommer der en tankbil og leverer det på hjemmeadressen i løbet af nogle få dage. Lækage og oliespild er et stort miljømæssigt problem og derfor skal transport og opbevaring af fyringsolie overholde en lang række af danske såvel som internationale krav. Det er en god idé udelukkende at opbevare din olie i fyringsolietanke og ikke i olietønder, da der kan gå hul på dem.