Undgå vindmøller i tæt bebyggede områder

Placeringen af vindmøller på land skaber vrede protester fra borgere. I øjeblikket bliver en række kommuner nødt til at opgive eller ændre deres planer om store vindmøller, fordi de møder protester om de planlagte vindmøllers placering fra borgerne. “Vi har oplevet en meget bastant modstand. Derfor har vi valgt at lytte til borgerne og har opgivet vores vindmølleprojekter,” siger Ringsteds borgmester, Niels Ulrich Hermansen (V) til Jyllands-Posten (JP).

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har mærket til de frustrerede borger. Antallet af medlemmer er vokset fra 40 til 90, på mindre end otte måneder. Protesterne får flere og flere politikere til at ryste på hånden.

Befolkningens holdning til vindmøller

“Undersøgelser af danskernes holdning til vindmøller viser, at de fleste mener, at møllerne skal længere væk fra kysten,” siger Jacob Ladenburg, seniorforsker hos Anvendt Kommunal Forskning (AKF) til JP.

De fleste danskere vil gerne undgå at få de store vindmøller i tæt bebyggede områder. En af de helt store kilder til bekymring blandt borgerne er den såkaldte lavfrekvente støj, som selv på stor afstand kan genere folks nattesøvn og velbefindende,” udtaler Jacob Ladenburg (JP).

Egnede placeringer til nye vindmøller

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har peget på egnede placeringer til de nye vindmøller. “Den største udbygning skal ske på havet, men også på land. Der er også plads på landbrugsjord. Markerne kan stadig dyrkes og mange landmænd vil gerne have vindmøller.” DN ønsker at få vindmøller, men de ønsker samtidig at forsvare den danske natur og de få landskaber, der endnu er uforstyrrede af tekniske anlæg. DN lægger vægt på, at hvert enkelt projekt forholder sig åbent til alternative placeringer, så de samlet set udnytter området på bedst mulig måde.

En vellykket placering

I Tyskland har man haft en stor succes med at placere vindmøller langs motorvejen. Forslaget er også kommet til Danmark. DN har forslået at placere vindmøller langs de danske motorveje. De satser på, at det vil møde en folkelig accept og have de geologiske betingelser opfyldt.

“Man søger naturligvis placeringer, hvor man møder folkelig accept, og hvor de geologiske betingelser er opfyldt. Og det er ofte i Tyskland ved Autobahnen, fordi der er færre boliger og dermed en højere grad af accept,” siger energieksperten Claudia Kemfert fra Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung til Information. Placeringen fremmer både en folkelig opbakning og en afgørende rolle på det globale marked for vindmølleproduktion.