Tips til etablering af omfangsdræn

Sensommeren er netop nu på sit højdepunkt, og hvad der især kendetegner sensommeren er, at der ofte falder ustyrlig mange mængder vand på meget kort tid – de såkaldte skybrud. Vi har set flere eksempler gennem tiden på skybrud, som har resulteret i tusindevis af danske familier som har måtte genhuses, da deres hus ikke længere har været beboeligt grundet vandskade.

Derfor kan det være en god idé, at forebygge din bolig mod vandskade og de dertilhørende følgeskader, der muligvis kan opstå – f.eks. permanent fugt i kælderen samt gode grobetingelser for skimmelsvamp og andre svamp. Løsningen på dette hedder omfangsdræn.

Med omfangsdræn dræner man hele området omkring huset, og sikre samtidig at alt overflødent  regnvand omkring huset bliver opsamlet i et dræningsrør og ender i kloakrøret. På den måde forebygger du vandskade og fugt i fundamentet effektivt og forholdsvis billigt, læs mere om dette på Primabolig.

Få professionelle til at løse byggeopgaven

Det kan være sjovt at begive sig i kast med byggeopgaver som amatør med f.eks. etablering af omfangsdræn. Men det er vigtigt at pointere, at omfangsdræn formentlig er dén byggeopgave der er mindst anbefalingsværdi for amatører at begive sig i kast med. Det skyldes blandt andet, at omfangsdræn kan have fatale konsekvenser for husets fundament, hvilket i yderste konsekvens resultere i, at dit hus får totalskade.

Derfor kræver de fleste kommuner også, at den tekniske del af etableringen af omfangsdræn udføres af en autoriseret kloakmester. Udover at den autoriserede kloakmester ved hvordan omfangsdrænet etableres, kender han formentlig også til den enkelte kommunes regler i forhold til etablering af omfangsdræn. Husk derfor altid at få professionelle autoriserede kloakmestre til at etablere drænet.

Prisen på omfangsdræn

Et af de væsentlige og måske endda afgørende spørgsmål boligejere spørger sig selv om, før de etablere dræn er, hvor meget dræn koster. Men det spørgsmål er desværre ikke så nemt at besvare, idet prisen afhænger af en række forskellige faktorer.

Herunder vil du finde de ting, som kan afhænge af, hvor meget et omfangsdræn omkring huset kommer til at koste:

Jordtype:

Hvilken jordtype der findes omkring dit hus, har indflydelse på prisen af omfangsdræn. Hvis jorden f.eks. er for sandet, kan man vurdere at det ikke kan betale sig, at etablere omfangsdræn.

Leverandøren:

Ligesom alle andre byggeopgaver afhænger prisen i høj grad af, hvilke håndværkere og kloakmestre du vælger til at udføre etableringen. Nogle er dyrere mens andre er billigere.

Arbejdsfordeling:

Du kan vælge, at kloakmesteren udføre alt det arbejde, som loven kræver, mens du udføre f.eks. gravearbejdet. På den måde, får du fordelt arbejdet på en ganske fin måde, og du spare penge, ved selv at udføre opgaven.