Når en god forsikring betaler sig

Med de nyeste fakta om at DMI er det ringeste af de skandinaviske meteorologiske institutioner til at forudsige vejret, kan man vist godt tillade sig at være en smule bekymret for om det nu skulle gå galt for ens kælder, næste gang der kommer et skybrud af kataklysmiske proportioner.

Det virker lidt som om DMI for tiden advarer om skybrud ved enhver given lejlighed, hvorefter vi ender med at der ikke sker noget som helst, og i særdeleshed ikke på regnfronten. Spørgsmålet er så om det på modsat vis ender med at de ikke er på plads med et skybrudsvarsel når det på et tidspunkt går rigtig galt – man kan i hvert fald siges at have en berettiget frygt.

Disse tanker kommer til mig, da det nu er et års tid siden vi på Sjælland havde det værste skybrud i mands minde, med hundredevis af oversvømmede kældre som konsekvens. Vi var en af de uheldige familier i Nordsjælland, men fik heldigvis stoppe afløbene effektivt til så der ikke stod mere vand op i kælderen end at vi selv kunne pumpe det op på en times tid eller to.

Og herefter var det så at vi blev rigtig glade for Lærerstandens Brandforsikring, som stod for det efterfølgende. Godt nok lykkedes det dem ikke at skaffe materiel til at affugte kælderen lige med det samme, da der var en katastrofal mangel på affugtere i Danmark i den periode. Men da der blev affugtere ledige, sendte de to af de allerstørste professionelle affugtere ud og satte dem op for os, hvorefter de blot lod os vide at vi skulle melde tilbage til dem hvor meget strøm det kostede os i den periode vi havde affugterne kørende. Vi har siden læst en del om affugtere og deres betydelige strømforbrug på www.billigaffugter.dk.

Det endte med at vi havde dem kørende på fuld skrue i næsten to uger, hvilket resulterede i et strømforbrug på næsten 700 kroner (jeg sagde jo det var nogle store affugtere), som de refunderede uden problemer. Herudover sendte de et rengøringsteam for at desinficere kælderen, da der jo ved opstigning af kloakvand kan komme bakterier med op. Efter endt optørring af kælderen og desinficering af guld samt vægge, kom de og hentede affugterne på det aftalte tidspunkt.

Forsikring er bestemt ikke billigt, men når man så en gang imellem er udsat for en hændelse som gør at man skal bruge sit forsikringsselskab, så er det i hvert fald en fornøjelse, når det går så smertefrit, og man kan koncentrere sig om alle de andre problemer en våd kælder giver i stedet for at spekulere på desinficering og affugtning af kælderen.